Norma ISO 9001. Čo to je a aké môže mať prínosy aj pre vaše podnikanie?

Bez ohľadu na to, v akej oblasti podnikáte, je pre dosiahnutie úspechu (okrem iného) dôležité dať potenciálnym zákazníkom vedieť, že od vás môžu očakávať kvalitu. A čo vám k tomu môže pomôcť?

Čo rieši norma ISO 9001 a komu je určená?

Samozrejme, odpovedí by sa našlo viacero, my sa však teraz zameriame na medzinárodné ISO normy a konkrétne na normu ISO 9001. Ide totiž o to, čomu hovoríme Systém manažérstva kvality.

Táto norma rieši procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Základné požiadavky, ktoré norma kladie, sú: plnenie legislatívnych a zákazníckych požiadaviek, procesné riadenie a riadenie rizík, definovanie systému kvality, zodpovednosť manažmentu, riadenie zdrojov a realizácií, hodnotenie dodávateľov, spokojnosť zákazníka, interný audit a analýza a v neposlednom rade trvalé zlepšovanie.

ISO 9001 je pritom certifikátom, ktorý je určený všetkým typom spoločností, vrátane živnostníkov. A to bez ohľadu na druh podnikateľskej činnosti. Nezáleží tak na tom, či spoločnosť/živnostník vyrába nejaké produkty, alebo poskytuje určité služby. Zameranie v rámci podnikania tu nehrá žiadnu rolu. Rozhodne však treba podotknúť, že jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich systém manažérstva kvality sú samotní ľudia.

Čo spoločnosť alebo živnostnik získa zavedením normy ISO 9001?

A aké prínosy zavedenie normy ISO 9001, respektíve investícia do ISO 9001 ceny má? V prvom rade sa spoločnosti/živnostníkovi otvorí vstup do výberových konaní pre zákazky, ktoré majú spĺňanie tejto normy ako jednu z podmienok.

Norma ISO 9001 má však aj ďalšie benefity. Spomenúť môžeme napríklad posilnenie vnútornej štruktúry spoločnosti, zvýšenie vlastnej konkurencieschopnosti, či hodnoty svojej spoločnosti, taktiež zlepšenie imidžu spoločnosti, zviditeľnenie v trhovom prostredí, zvýšenie spokojnosti zákazníka a taktiež tvorí dobrý základ pre trvalé zlepšovanie.

Zdroj obrázka:

Autor: Olivier Le Moal / Stock.adobe.com